Copyright en voorwaardenPictoschrijver wordt uitgegeven door Picto Nederland, Zwolle.

Copyright

Dit product is auteursrechtelijk beschermd zowel wat betreft de Pictoschrijver als het Picto Semi Schrift. 

De pictoschrijver is bedoeld voor het maken van orthodidaktische teksten binnen het onderwijs. De picto’s mogen alleen met toestemming van Picto Nederland worden verspreid of anderszins worden opgenomen in artikelen, mulitimedia, computerprogramma’s of welke andere vorm van publicatie dan ook. Het pictoteam beoordeelt de kwaliteit en geeft daarna toestemming voor publicatie waarbij op het materiaal wordt aangegeven dat het picto’s betreft van het Picto Semi Schrift, © Trijntje de Wit, met een duidelijke verwijzing naar www.pictoschrijver.nl. Na publicatie kan er via onze multimedia aandacht aan worden besteed. Bij verkoop met een winstoogmerk kan een vergoeding worden gevraagd ten behoeve van het project Pictoschrijver.  
Picto Nederland stelt zich niet aansprakelijk wanneer haar picto's door anderen worden gepubliceerd.

Co-creatie: de eigen inbreng van gebruikers

Elke gebruiker wordt in staat gesteld om een met de Pictoschrijver gemaakt verhaal te verzenden naar het Verzamelarchief. Dit verhaal kan daarna door de pictoschrijversgroep worden gebruikt als voorbeeldverhaal binnen de Pictoschrijver of anderszins worden gepubliceerd, zodat ook anderen van ervan kunnen profiteren. Het delen van verhalen maakt de pictoschrijver tot een co-creatie waaraan iedereen kan meedoen.

Privacy-verklaring

Bij het aanleveren van een verhaal vergewist de maker zich ervan dat de bijdrage geen inbreuk maakt op het auteursrecht. Met andere woorden: jij bent de oorspronkelijke auteur van de bijdrage en het ingestuurde verhaal mag door de pictoschrijversgroep gepubliceerd worden.

Verhaal aanleveren

Het aanleveren een verhaal verloopt via Opslaan>Toevoegen aan Verzamelarchief. De pictoschrijversgroep zal zorgvuldig met dit materiaal omgaan. Bij eventuele publicatie wordt de naam van de auteur vermeld die in de kopregel staat. Je kunt hierover corresponderen via het contactformulier.

Copyright van derden

Picto's die verwijzen naar karakters, merknamen e.d. vallen onder het citaatrecht binnen het onderwijs. Ze zijn met een verwijzing naar het oorspronkelijke materiaal geplaatst.
Binnen het gepresenteerde materiaal is zo zorgvuldig mogelijk omgegaan met bijdragen van derden. Het is niet de bedoeling  auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Mocht dit naar uw idee toch het geval zijn waardoor  belangen worden geschaad, neem dan contact op. Indien het bezwaar redelijk is zal het betreffende materiaal zo spoedig mogelijk worden aangepast of verwijderd. 

Gegevens van gebruikers en AVG

De licentiehouder levert en wijzigt zelf de gegevens die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Pictoschrijver. Op verzoek van de licentiehouder of uiterlijk veertien maanden na het beëindigen van een licentie worden alle gegevens definitief uit het databestand verwijderd. Picto Nederland deeld geen persoonsgegevens met derden. 

Overmacht

Bij overmacht kan Picto Nederland niet aansprakelijk worden gesteld voor het tijdelijk of definitief niet beschikbaar zijn van de Pictoschrijver.

Bijgewerkt 29 maart 2018